Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2024 (štvrtok) so začiatkom o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9216

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030

Správa o hodnotení strategického dokumentu – informácia pre verejnosť

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9212

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Správa o hodnotení strategického dokumentu – informácia pre verejnosť

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9209

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9205

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9200

Obec Kojšov zverejňuje dokumenty, týkajúce sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9191

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030

Obec Kojšov zverejňuje dokumenty, týkajúce sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9188

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj

Informácia pre verejnosť

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9176

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2024 (streda) so začiatkom o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9156

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania – 2. kolo dňa 6. 4. 2024

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9139

Load more